Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website Enjoy.Jobs, deze wordt uitgebaat door Enjoy Jobs bvba, met zetel in Deinzestraat 210, 9700 Oudenaarde , KBO 0640.684.901 (hierna aangeduid met “wij” of “ons”). Wij handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Deze privacyverklaring dient te worden gelezen in combinatie met onze algemene voorwaarden onze disclaimer, en onze gebruiksvoorwaarden . Persoonsgegevens verzamelen & verwerken Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens vrij te geven, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de manier waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in beschreven in onze privacyverklaring Persoonsgegevens specificaties die worden verzameld & verwerkt Via deze website worden uw persoonsgegevens, uw gewenste job, uw studieverleden, uw competenties, uw werkervaring verzameld die u hebt meegedeeld tijdens het registreren van een uw persoonlijk profiel, bij het aanmaken van uw account, in de CV die u uploadt, bij het solliciteren voor een bepaalde vacature. Bij uw bezoek aan de website van Enjoy Jobs, registreren wij uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, mogelijke externe websites die u hebben doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina’s op deze websites, de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt louter voor statistische doeleinden geregistreerd evenals voor een continue verbetering van de website Enjoy Jobs. Wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld Via de website Enjoy Jobs worden persoonsgegevens over u verzameld wanneer u een persoonlijk profiel en een account aanmaakt, wanneer u een cv uploadt, wanneer u solliciteert voor een vacature de website. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens De gegevens die door u worden meegedeeld op de website van Enjoy Jobs, louter om, de gevraagde informatie te leveren, de matching met vacatures, marktstudies en wetenschappelijk onderzoek te doen en statistieken bij te houden. Enjoy Jobs kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om u in contact te brengen met een sollicitant of werkgever en om u commerciële informatie toe te sturen over onze service. Partijen met toegang tot de persoonsgegevens De gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze partners [Noot: deze partners moeten expliciet met naam vermeld worden ofwel specifiek genoeg worden beschreven, gezien een loutere verwijzing naar “partners” wordt bekritiseerd door privacyautoriteiten.] Daarnaast hebben wij het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek. De gegevens kunnen door ons eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Gebruik van uw e-mailadres Uw e-mailadres wordt enkel voor de bovengenoemde doeleinden. In geen enkel geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord worden verkocht of verhuurd aan derden. Indien u geen informatie over onze diensten wilt ontvangen, matching mail, kunt u zich op elk moment uitschrijven door ons een e-mail te sturen (zie contactgegevens onderaan deze privacyverklaring). Cookies Op deze website worden “cookies” (kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen) gebruikt: Een eerste soort is slechts van tijdelijke aard en wordt gewist van zodra u uw browser afsluit. Deze cookies worden enkel gebruikt om u op de website te laten navigeren. Een tweede soort wordt gebruikt voor onze website, om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek. Een derde soort wordt gebruikt door Google Analytics, om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. Deze cookies worden door Google beheerd? U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van uw webbrowser. Rechten van de betrokkene U heeft het recht om ons kosteloos te vragen welke persoonsgegevens in ons bezit zijn, en deze gegevens als u dit nodig acht kosteloos te laten corrigeren. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens, op voorwaarde dat u zich grondig identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing. Wijzigingen Wij behouden ons het recht om de privacyverklaring steeds te veranderen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 04/01/2016. Contactgegevens Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kunt ons contacteren op het volgende adres: Enjoy Jobs BVBA Deinzestraat 210, 9700 Oudenaarde, via info@enjoy.jobs of op telefoonnummer +32 56 980 051 BTW BE 0640.684.901